2020 අප්‍රේල් මස 16 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය (උපුටා ගැනීම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව)

0
79

2020 අප්‍රේල් මස 16 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථානවලට (විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණු පලාත්වල) මි.මී. (50-75)පමණ තරමක් ද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here