හැටන් සහ මහනුවර බස් වැඩවර්ජනයක්

0
20

හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථ හා ලංගම බස් රථ අද (24) වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත. 

එම මාර්ගයේ ධාවනය වන පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොලට ඇතුළත් කර මගින් නංවා ගන්නා අතර ඊයේ (23) සිට නාවලපිටිය ලංගම ඩිපෝව මගින් හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරවන ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොලට ඇතුලත් නොකර එම බස් රථ නතර කිරීම සඳහා නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය අසල මඟින් ආවරණයක් නොමැතිව  වෙනමම ස්ථානයක් වෙන් කර ඇත.

එම හේතුවෙන් මෙලෙස වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර ඇත. 

හැටන් බස් නැවතුම්පොලේ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් අවධාරණය කර සිටින්නේ මෙතෙක් කල් එම මාර්ගයේ ධාවනය කල  බස් රථ නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොලේ නාතර කර මගින් නංවා ගත් බවත්, පැරණි ක්‍රමයටම තවදුරටත් හැටන් සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන සියළුම බස් රථ  නාවලපිටිය බස් නැවතුම්පොට ඇතුලු කර මගින් නංවා ගැනිමට අවස්තාව ලබාදෙන ලෙසයි.

එතෙක් වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බවද හැටන් බස් නැවතුම්පොලේ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය කරවන පෞද්ගලික නැවතුම්පොලේ නිලධාරින් කියා සිටියේය

දෙරණ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here