හලාවතට ඇඳිරිනීතිය

0
16

හලාවත නගර සීමාවට බල පැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

හලාවත නගර ප්‍රදේශයේ ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් පාලනය කිරීම සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හලාවත නගර සීමාවට බල පැවැත්වෙන ලෙස හෙට (13) පෙරවරු 6 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here