සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පණිවිඩයක්

0
27

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මිය පවසා සිටියේ  රෝහල් වෙත පැමිණෙන්නේ නම් අත්‍යවශ්‍ය කාර්යක් සඳහා පමණක් පැමිණෙන ලෙසටත් උද්ගතව  ඇති තත්ත්වය හමුවේ අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් යටතේ රෝහල්වල කටයුතු සිදු කරන බව ඇය පවසා සිටියේය. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here