සීගිරි කුරුටු ගී නොමිලේ කියවන්න දවස් 03

0
27

ලබන 18, 19 හා 20 යන දිනයන්හී දී සීගිරිය පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රය දේශීය සංචාරකයන් උදෙසා නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

එළඹෙන වෙසක් හා ජාතික කෞතුකාගාර දිනයට සමඟාමීව මෙම අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මඟින් මෙම අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර මෙම දිනයන්හී දී විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් අධ්‍යාපනික හා විදෙස් ආකර්ෂණය දිනාගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක්ද සිදු කිරීමට නියමිතයි. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here