සියලු සිද්ධස්ථාන අවට දැඩි ආරක්ෂමය පියවර

0
14

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාව, අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධිය හා දිවයින පුරා සියලුම සියලු ජාතීන්ගේ සිද්ධස්ථානයන්හි ආරක්ෂාව තර කෙරේ.

ඇති වූ තත්වය හේතුවෙන් සියලු ආරක්ෂක අංශ නිළධාරීන් සීරුවෙන් කටයුතු කරන අතර නිවාඩු අවලංගු කොට ඇත.

මෙම තත්වය පිළබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් සාමකාමීව වගකීමෙන් කටයුතු කරන මෙන් සියලු ආරක්ෂක අංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here