ස්වයං නිරෝධායනය මග හැර සිටි පිරිස නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට

0
94

ජා ඇල, සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ස්වයං නිරෝධායන ලක් කර සිටි පුද්ගලයින් 23 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු මග හැරම නිසා නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට පත් වී තිබේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here