සරසවි සිසුන්ට නොමිලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ඊ – ඉගෙනුම් යටතේ ලියාපදිංචිව ඇති

0
37

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව  පවසා සිටියේ  සරසවි සිසුන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ   කරගෙන යාමට නොමිලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන බවයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here