සමන් ඒකනායක යළිත් අගමැති ලේකම් ලෙස පත්කරයි

0
27

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා යළිත් අගමැති ලේකම් ලෙස පත්කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කර තිබේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඔක්තෝබර් 26 දා එම තනතුරින් ඉවත් කිරිමට මත්තෙන් අගමැති ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේ සමන් ඒකනායක මහතායි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කරිමෙන් පසුව ඔහු ඉවත් කර අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස සිරිසේන අමරසේකර මහතා පත් කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here