සමනල්වත්තේ දරුවා සොයාගැනීමට මාධ්‍යයේ සහ මහජනතාවගේ සහය තවදුරටත් බලංගොඩ පොලිසිය ඉල්ලයි

0
15

බලංගොඩ සමනල වත්ත අතුරුදහන් වූ සහන්කු කුමාර දරුවා  පිළිබඳව මේ වන විට කිසිදු තොරතුරක් ලැබී නැති බවත් දරුවා සම්බන්ධ යම්කිසි තොරතුරක් දන්නේ නම් ආරක්ෂක අංශය වෙත දැනුම් දෙන ලෙසත් බලංගොඩ පොලිසිය තවදුරටත් ඉල්ලීමක් කරනවා.

දරුවා සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශ අඛණ්ඩ පරීක්ෂණ සිදුකරගෙන යන බවත් දරුවා සෙවීම් සඳහා මාධ්‍ය ආයතනවල සහය තවදුරටත් ලබාදිය යුතු බවද බලංගොඩ පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසනවා. 
 
බලංගොඩ සමනලවත්තේ අතුරුදහන් වූ දරුවා සොයා පොලිස් බුද්ධි අංශ බලංගොඩ පොලිසිය පොලිසිය ඉහළ නිලධාරීන් එක්ව පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුකරගෙන යන බව බලංගොඩ පොලිසිය පවසයි. ඉකුත් ජූලි මස විසි වන දින මෙම දරුවා බලංගොඩ සමනල වත්ත ප්‍රදේශයේ දී පාසැල් ගොස් නිවසට පැමිණ දර සෙවීමටවීමට නිවසින් බැහැරව සිටි අවස්ථාවකි දී අතුරුදහන්වූ බවට බලංගොඩ පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.
   
දරුවා අතුරුදහන් වූ මුල් දින කීපය පුරා පොලිසිය හමුදාව ප්‍රදේශ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව මෙහෙයුම් කටයුතු දියත් කළත් කිසිදු තොරතුරක් සොයා  ගැනීමට නොහැකි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here