වෙසක් සුළං වලින් මධ්‍යම පළාතේ ගොවි බිම් වලට බලපෑම්

0
36

අළුත් අවුරැදු සමය නිමවී වෙසක් සමය උදාවත් සමග මධ්‍යම පළාතට බලපා ඇති සුළං තත්ත්වය හමුවේ වගා රැසකට බධා ඉල්ල වී ඇති බව ගොවිහු කියති.

අපනයන බෝග රැසක් වගාකරනු ලබන මධ්‍යම පළාතේ පවතින සුළං තත්ත්වය හමුවේ එම වගාවන් වැනසී යාමේ අවධානමක් පවතින බව ඔවුහු කියති.

ගම්මිරිස්,කෝකෝවා ඇතුළු අපනයන භෝග රැසක පලදාවට බලපෑම් ඇතීම මේ සදහා බලපා තිබේ.

මල් ගිලිහියාම,අතු ඉදිරි වැටීම ආදී තත්ත්වයන් සුළං හමුවේ මේ වන විටත් ඇති වී ඇති උවදුරැ ලෙස ගොවිහු සදහන් කරති.

මේ අතර වානිජ මට්ටමේ එලවළු වගා කටයුතු සිදුකරන බොහෝ ගොවීන් කියා සිටියේ කරවිල,බෝංචි,මෑ,වැටකොළු හා දඹල වැනි වගාවන් සදහා සුළං තත්ත්වය බලපෑම් ඇති කර ඇති බවයි.

වැල් හා කනු ආශ්‍රිත වගාවන් වන මෙම වගාවන් වලට සුළං හේතුවෙන් මල් හා පත්‍ර ගිලිහීයෑම, මෙන්ම ආදාරක සදහා සිටුවා ඇති ගස් වර් ග ඉදිරි බිම වැටීම බරපත තත්ත්වයක් බව ඔවුහු කියති.

දඹුල්ල ආර් ථික මධ්‍යස්ථානයට තොග වශයෙන් එලවළු සපයන නාඋල – අඹන,උස්වැත්තාව,බොබැල්ල,බිබිල ආදී ගොවි බිම් වලට මෙම සුළං තත්ත්වය හමුවේ බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතින බව ගොවිහු කියති.

වෙසක් සමය තුළ දැනට පවතින සුළං තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරි නිෂ්පාදන කාර් යයේ දී එලවළු මිල ඉහල යා හැකි බව ගොවිහු කියා සිටිති.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ එලවළු මිලෙහි පහළ යෑමක් වාර් තාවන අගර ඊට හේතුව වී ඇත්තේ තොග වශයෙන් එළවළු මිලදී ගැනීම සදහා දුර බැහැර සිට තොග වෙළදුන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නොපැමිණිම බව ගොවිහු කියා සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here