වාර්ෂික සිඟිති අවුරුදු පොල

0
36

ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාම විහාරස්ථානයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී සුමංගල පෙරපාසලේ වාර්ෂික පොල අද 03.14 වන දින විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණි.

එහි දී චාන්දනී පෙරේරා, ඒ.යූ. අත්තනායක තනුරි සෝමරත්න යන ගුරු මහත්මීන්ගේ උපදේශකත්වය යටතේ මෙම වාර්ෂික පොල පැවැත්වීය.

ඒ වෙනුවෙන් පෙරපාසලේ සියලු දරුවන් හා ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් සහභාගි වූ අතර වාර්ෂික පොල අතිසාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකි විය. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here