වයඹ පළාතේ පාසල් නොපැවැත්වේ

0
21

ඊයේ  (13)  වයඹ පළාතේ  ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ  කලබලකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පළාත පුරා වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෙදුණී.

බලපැවැත්වෙන ඇඳිරිනීතිය  හේතුවෙන් අද ( 14) එම පළාතේ සියලු පාසල් වසා දමා තිබේ.

මේ වන විට ආරක්ෂක අංශය විසින් තත්ත්වය පාලනය කර ඇති අතර තවමත් වයඹ පළාතේ ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here