වතුකරයේ සියළුම ගුරු වෘත්තිය සමිති අසනිප නිවාඩු වාර්තා කර වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහයෝගය දක්වන බව වතුකරයේ ගුරු වෘත්තිය සමිති පවසයි.

0
48

ගුරුවරුන් අසනිප නිවාඩු වාර්තා කර හෙට (13) දින දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර ඇති වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට වතුකරයේ සියළුම ගුරු සංගම්වල සහයෝගය ලබාදෙන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් මංජුල සුරවිර ආරච්චි මහතා පවසයි.

එහිදී වැඩිදුරටත් ඔවුන් කියා සිටියේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්  මුහුණ දි ඇති ගැටළුවලට මෙතෙක්  රජ්‍යය විසදුම් ලබා නොදෙන නිසා මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට එළඹිමට තිරණය කල බවය.

හෙට (13) දින ගුරුවරුන් අසනිප නිවාඩු වාර්තා කර වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට පිවිසෙන නිසා එදින ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව පිලිබදව දෙමාපියන් වග බලාගත යුතු බවත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරයි. 

තවද ගුරුවරුන්ගේ මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන වැන් රථ සහ බස් රථ වල රියදුරන්ගෙන්ද සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස මංජුල සුරවිර මහතා ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙම මාධ්‍යය සාකච්ඡාවට ගුරු විමුක්ති පෙරමුණ , කදුරට ගුරු පෙරමුණ , ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන සමාජ සේවා සම්මේලනය , එක්සත් ද්‍රවිඩ ගුරු සංගමය , ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ නිලධාරින්ද සහභාගි වි සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here