රාත්‍රී 7 සිට 8 දක්වා කාලය තුළ ආශිර්වාද පූජා – දිවයිනේ සියලු විහාරස්ථානවල

0
54

ත්‍රෛනිකායික මහනාහිමිවරුන් කළ දැනුම්දීමකට අනුව සියලු විහාරස්ථාවල ඝාණ්ඨාර නාද කර, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් පන්සිල් සමාදන් කළ යුතු අතර අනතුරුව බුද්ධ වන්දනාව සිදුකර රතන සූත්‍රය, ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇතුළු පිරිත් දේශනා කර රටවැසියන්ට සහ ලෝකවාසීන්ට නීරෝගීභාවය මෙන්ම ජීවිතාරක්ෂාව පතා සත්‍යක්‍රියා සිදුකළ යුතු බව ඒ හිමි නම් දිවෛයිනේ  සියලුම විහාරස්ථානවලට දැනුම් දී තිබේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here