රටවටා එක්ක අලුත් අවුරුදු අලුත් වෙනසක්

0
32

ලබන්නා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ අවුරුදු ගීත කවි රසවත්ව රසවිදිමින් රටවටා එක්ක අවුරුදු සමරන්න.

ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක්..

http://www.ratawatanews.lk/avurudu/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here