මොරටුව, එගොඩඋයන මෝදර අලුත්පාලම අසල මාර්ග බාධකයේදී අණ නොතකා ධාවනය කළ මෝටර් රථයකට පොලීසියයෙන් වෙඩි

0
26

ඊයේ රාත්‍රී 10. 20 ට පමණ එම මෝටර්  රථයක්  මොරටුව දෙස සිට පානදුර දෙසට ධාවනය කර ඇති අතර එගොඩඋයන පරණ පාර මාර්ග බාධයකයේදී අසලදී එය නැවත්වීමට පොලීසිය අණ කළ සිටියද අදාළ මෝටර් රථය පොලිස් අණ නොතකා ධාවන කළ හේතුවෙන් පොලිසිය වෙඩි තබා තිබේ  .වෙඩි තැබීම නිසා පුද්ලගලයින් ති දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here