මැතිවරණ ප්‍රචාරක පුවරු 7 න් පසු බෑ

0
34

එළබෙන ජනාධිපතිවරණයේදී දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රවර්ධනය වන ලෙස සකස් කල සියලුම නාම පුවරු ,බැනර් ,පෝස්ටර් සියල්ල ඉවත්කරගන්නා ලෙසත් එය ඉවත්කර නොගන්නා සියලුම ප්‍රචාරණ කටයුතු මැතිවරණ කොමිසම මගින් ඉවත්කිරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය පැවසිය.

කොමසාරිස්වරයා මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබුවේ ඔක්තෝම්බර් 2 වෙනිදා සියලුම මැතිවරණ නියෝජිතයන් සමග කරන ලද සාකච්චාවකදීය.ඒ අනුව ඔක්තෝම්බර් 7 වෙනිදායින් පසු ප්‍රචාරය කරන සියලුම ප්‍රචාරක දැන්වීම් හා පුවරු මැතිවරණ දෙපාර්තුමේන්තුව පොලිසියේ සහය ඇතිව ඉවත්කරන බව කොමසාරිස්වරයා අවධාරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here