මැණික් ව්‍යාපාරිකයාටත් කොරෝනා

0
90

රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මැණික් ව්‍යාපාරියෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීම නිසා එම මැණික් ව්‍යාපාරිකයා ඇසුරු කළ 12 දෙනෙකු හා එම ව්‍යාපාරිකයාගේ පැල්මඩුල්ලේ නෑදෑයින් දස දෙනෙකු පරීක්ෂණ සදහා යොමු කර ඇති අතර මැණික් ව්‍යාපාරිකයා සමග සම්බන්ධතා පැවත් වූ 83 දෙනෙක් නිරෝධායනය සදහා යොමු කර තිබේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here