මාවනැල්ල ප්‍රදේශයට යුද හමුදා අරක්ෂාව

0
29

සැක කටයුතු යතුරුපැදියක් සොයාගැනීමත් සමග මාවනැල්ල රෝහලට සහ පොදු වෙළද සංකීර්නයට දැඩි යුද හමුදා අරක්ෂාව ලබා දී ඇති බවට වාර්තාවේ

මේ පිළිබද තොරතුරු ප්‍රදේශවාසී ජනතාව හරහා ලැබුණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here