මාර්තු 26 යාපනය අර්ධද්වීපයේ දූපත්වාසී ජනතාව වෙනුවෙන් වියලි ආහාර සළාක බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් – ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින්

0
48

පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මාර්තු 26වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් යාපනයේ පිහිටි  නයනතිව් සහ එළුවතිව් දූපත්වාසී අසරණ ජනතාව වෙත අත්‍යාවශ්‍ය වියලි සළාක පාර්සල් 698 කට අධික ප්‍රමාණයක් බෙදාදීම සිදු තිබේ .මේ සදහා නාවික හමුදාවේ ඉහළ නිලධාරීන් හා නාවිකයන් සහභාගී වී ඇත .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here