මහනුවරට තද වැසි

0
15

කාලයක් පැවති වියලි දේශගුණය නිමා කරමින් මහනුවරට තද වැසි ඇද වැටෙන්නට විය.

වර්ෂාව ආරම්භ වීමත් සමඟ අකුණු තත්වයක් හා විදුලිය කෙටීමේ තත්වයක්ද ඇති බව වාර්තා වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here