අවධානයෙන් සිටින්න – අනවශ්‍ය ලෙස බිය නොවන්න

0
18

සියළුම ප්‍රධාන නගරවල සිටින ජනතාවගේ ආරක්ෂාව උදෙසා ආරක්ෂක අංශ සෝදිසි මෙහෙයුම් දැඩි කර තිබෙනවා.

අනුරාධපුර,බදුල්ල,රත්නපුර,මාවනැල්ල, නගර වල සෝදිසි මෙහෙයුම් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක බවයි. එමෙන්ම එම නගර වල බොහෝ ආයතන වල සේවකයින්ද නිවෙස් බලාගොස් ඇති බවත් වාර්තා වේ.

මේ අතර කොළඹ නගරයේද ආරක්ෂක අංශ පුළුල් සෝදිසි මෙහෙයු අරඹා තිබෙනවා. පොලිසිය පවසන්නේ ජනතාවට හැකි උපරිම ආරක්ෂිත ස්ථානයන්හි රැදෙන ලෙසයි. එමෙන්ම සෙනග ගැවසෙන ස්ථානයන්හි නොරැදීමට වගබලා ගන්නා ලෙසද දන්වා තිබෙනවා.

මේ අතර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහිත වාහන කිහිපයක් සොයා මෙහෙයුම්ද මේ වන විට ක්‍රියාත්මක බව වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here