බැංකු සේවකයන්ට තම රාජකාරි හැදුනුම්පත භාවිතා කර සේවයට පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ

0
33

වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී.වික්‍රමරත්න මහතා පැවසුවේ,  ඇදිරි නීතිය පවතින මොහොතේ බැංකු සේවකයන් හට තම රාජකාරි හැදුනුම්පත භාවිතා කරමින් සේවයට පැමිණිය  හැකි බවයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here