බන්ධනාගාර රැඳෙවියන් බලන්න දින 05ක්

0
8

බන්ධනාගතකර සිටින  රැඳවියන් බැලීමට පවුල්වල සාමාජිකයන්ට 13 සිට දින පහක් ලබා දී තිබේ.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින්  13 වනදා සිට 17 වනදා දක්වා සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මෙම අවස්ථාව ලබා දෙන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රකාශ කළා.

මීට පෙර අවස්ථාවන් වලදී ලබාදි තිබුනේ අවුරුදු දිනය සහ තවත් එක් දිනයක් පමණි.

එභෙත් මෙවර එම කාල සීමාව වැඩි කිරීමට තීරණය කළ බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නෙ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here