පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන 29 වැනිදා තෙක් වසා දමයි

0
10

පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනහි ඉගැන්වීම් කටයුතු ලබන (29) වැනිදා දක්වා නවතා තැබීමට කටයුතු කළ බව සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් කමල් ප්‍රියංකර මහතා අද (26) පැවැසීය. මීට හේතුව ලෙස එම මහතා පවසන්නේ  රට පුරා ඇති වී තිබෙන කළබලකාරී වතාවරණයයි

 පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හේතුවෙන් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පතා මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

 කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, මහනුවර, කෑගල්ල, රත්නපුර, යන ප්‍රදේශයන් හි පැවැත්වෙන උපකාර අධ්‍යාපන ආයතනයහි ඉගැන්වීමේ කටයුතු ලබන 29 වැනිදා දක්වා අත් හිටවූ බවත් සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමයට සම්බන්ධ නොවන සියලුම අධ්‍යාපන ආයතන ද මේ වැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් අනුගමන කරන්නේ නම් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු වන ඇතැයි ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here