පූගොඩ හිස් ඉඩමක පිපුරුම් හඩක්

0
20

පූගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය පිටුපස හිස් ඉඩමක පිපුරුම් හඩක් වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තුවන්න

තුවාල හෝ කිසිදු හානි සිදුවීමක් වාර්තා නොවේ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here