පිටවල පතනේ ආක්‍රමණශිලි පැලෑටි ඉවත්කරයි

0
18

ලෝක උරැම නකලස් රක්ෂිත භූමමියට අයත් පිටවල පතනේ වැවී ඇති ආක්‍රමණශිලී පැලෑටි ඉවත් කිරිමේ කටයුත්තක් ඉකුත්දා (02) පිටවල පතනේ දී පැවැත්විනි.

පතන ආශ්‍රිතව කලක් තිස්සේ වැවි ඇති ආක්‍රමණශිලි ශාක ඉවත්කිරිම සදහා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවීධාන රැසක් පියවර ගත් අතර මෙවර සංවිධාන කර තිබු වැඩසටහනේ දී පතන නැරඹිමට එන සංචාරකයින්ට ද ඒ සදහා දායකවීමට අවස්ථාව හිමිවිය.

පාසල් දරැවන් හා වැඩිහිටියන් මේ සදහා වඩාත් උනන්දුවක් දැක්වු අතර ආක්‍රමණශිලී පැල ඉවත්කර රැගෙන එන පිරිස් සදහා වටිනා සහතික පත්‍රයක් පිරිනැමීමට දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය කටයුතු කර තිබිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here