පිංබර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !!!

0
139

බුදුරජානන් වහන්සේගේ ඉපදීම, බුද්ධත්වය ලැබීම හා පිරිනිවන් පෑමේ තෙමගුල් මංගල්‍යය සිදු වූ උතුම් වූ වෙසක් දිනය අදයි.

සැදැහැ සිතින් යුතුව ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් ට මුල් තැන දෙමින් සමිබුදු තෙමගුල සමරමු..

සුභ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !!!

   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here