ප්‍රභූ වාහන ගමන් කිරීමේදී මහජනතාවට හානියක් නොවන ලෙස ගමන් කරන්න

0
17

ප්‍රභූ වාහන ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මහජනතාවට සිදුවන අවහිරතාවය මගහැරවා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අවධානය යොමු කර ඇත.

එහිදී ප්‍රභූ වාහන ගමන් කිරීම සඳහා මහජනතාවට අවහිර වන පරිදි මාර්ග වසා දැමීම කිසිදු අයුරකින් සිදු නොකළ යුතු බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

ඊයේ (21)  පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ද ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව අදාළ ප්‍රභූවරුන්ගේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන ලෙසත්, සාමාන්‍ය ජනතාවට කිසිදු අයුරකින් අවහිරයක් ඇති නොවන අයුරින් ප්‍රභූ රථ ධාවනය කිරීමට ඔවුන්ට උපදෙස් නිකුත් කරන ලෙසත් වැඩිදුරටත් අදාළ අංශ දැනුවත් කොට තිබේ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here