නෞකාවක සිරවූ ශ්‍රී ලාංකිකයා භාර ගැනීමට නාවික හමුදාව පිටව යයි

0
98

MSC Magnifica නෞකාවේ සිටින ලාංකිකයා භාර ගැනීමට නාවික හමුදාව පිටත්ව ගිය බව නාවික හමුදා ප්‍රකාශකවරයා   සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here