නුවර පොඩිත්තන්ට ලොකු ඇත්තන්ගෙන් ලැබුනු තෑග්ග

0
38

අවුරුදු කියන්නෙ ලොකු පොඩි සැම උත්සවාකාරයෙන් සමරන උත්සවයකි.

බක්මහේ අසිරිය සශ්‍රීකත්වයේ මංගල්‍යය සැමරූ අස්ගිරිය, අරුප්පල, මාවිල්මඩ පොඩිත්තන් අවුරුදු අරඹමින් ලොකු ඇත්තො බලන්න මහනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය බලා නෑගම් ගියා.

08 වන දින කද බැද ගනිමින් බක්කි කරත්තයෙන් නෑගම් ගිය පොඩි ඇත්තන්ට ප්‍රදේශීය ලේකම් තුමිය ඇතුළු ලොකු ඇත්තො මතක හිටින තෑග්ගක් ලබා දුන් ආකාරය අපට දැකගත හැකි විය.

වැදි බණ කියන කාලයක කාලයට උචිත තෑග්ගක් දුන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රදේශීය ලේකම් තුමිය චමිලා විජේරත්න මහත්මිය ඇතුළු පිරිසගේ මෙවැනි ත්‍යාගයක් ලබා දෙමින් දුන් ආදර්ශමත් සිතුවිල්ල ඇගයීමට ලක් කළ යුතුමය.

පැමිණි සියලු පොඩ්ඩන්ට අලුත් අවුරුද්දට වැඩ අල්ලන්න ඔවුන් විසින් ඖෂධ පැලයක් ලබා දෙනු ලැබීය.

අදට පමණක් සීමා නොවී අනාගතයට තෑගි දුන් ලොකු ඇත්තන්ගේ ආදර්ශය අපේ පොඩි ඇත්තන් බාර ගත්තේ හද පිරි සතුටිනි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here