නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශය ඉදිරියේදී අමාත්‍යවරයෙක් යටතට?

0
22

දැනට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ පවතින නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශයට ඉදිරියේදී ඇමතිවරයකු පත් කිරීමට නියමිත බවට දේශපාලන ආරංචි වාර්තා කරනවා.

කෙටි කාලයක් සඳහා නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශය තමා යටතේ තබා ගන්නා බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ද ජනපති දන්වා ඇති අතර ඉදිරියේදී ඒ සඳහා සුදුසු අමාත්‍යවරයකු පත් කිරීමටද එකඟතාවය පළ කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. 

කෙසේ වෙතත් ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණය නිම වන තෙක් අදාළ අමාත්‍යංශය ජනපති යටතේ තබා ගැනෙන බවටයි දේශපාලන ආරංචි විශ්වාසය පළ කරන්නේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here