නාවික හමුදා කදවුර ඉවත් කරන්නයැයි සිලාවතුර ජනතාව විරෝධතාවයක

0
11

මන්නාරම,මුසලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සිලාවතුර ප්‍රදේශයේ මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ ඉඩම් තුළ ස්ථාපිත කොට ඇති නාවික හමුදා කදවුර ඉවත් කරන ලෙසට ඉල්ලා සිලාවතුර ජනතාව ඊයේ(20) සවස සිලාවතුර නාවික හමුදා කදවුර ඉදිරිපස විරෝධතාවයක නිරතවිණ.

විරෝධතාකරුවන් පැවසූවේ යුද්ධය නිමාවීමෙන් අනතුරුව නැවත පදිංචිය වෙත පැමිණි තමන් වෙත මුල් ඉඩම් නොලැබීම හේතුවෙන් 2009 වසරේ සිට තමන් නැවත වතාවක් අවතැන්ව මුසලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෙනත් ස්ථානයක තාවකාලිකව පදිංචිව සිටින බවයි.

වර්තමානයේ යුද්ධයක් නොමැති බැවින් නාවික හමුදාව සිය කදවුරක් වෙනුවෙන් පවරාගෙන ඇති සිලාවතුර මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ ඉඩම් අක්කර 35 ක ප්‍රමාණය නැවත ලබාදෙන ලෙසට ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලීම් කරනු ලැබීය.

වර්තමානයේ ආරක්ෂක අංශ සතුව පවතින උතුරු නැගෙනහිර සිවිල් ජනතාවගේ ඉඩම් නැවත මුල් පදිංචිකරුවන් වෙත ලබාදීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතර අදාළ වැඩසටහන හරහා හෝ තමන්ගේ ඉඩම් නිදහස් කර දෙන ලෙසට විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලීම් කළහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here