දුම්රියක් පීලිපනීමෙන් උඩරට දුම්රිය ධාවනයට බාධා

0
28

කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු විශේෂ දුම්රියක් ඉහළ වටවල සහ රොසැල්ල දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර පිලිපැනීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය ගමනාගමනයට  බාධා පැමිණ ඇති බව නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

අද (18) පස්වරු 2 ට  පමණ එම දුම්රියේ එන්ජිම පිලිපැන ඇති බවයි පාලක මැදිරිය කියා සිටියේ.

පිලිපැනීම හේතුවෙන් බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වු පොඩි මැණිකේ දුම්රිය රොසැල්ල දුම්රිය ස්ථානයේත්, විශේෂ දුම්රිය හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේත්, කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු විශේෂ දුම්රියක් වටවල දුම්රිය ස්ථානයේත්  නතර කර ඇති බවත්, පිලිපැන ඇති දුම්රිය  පිලීගත කිරීමේ කටයුතු කඩිනනමින් ආරම්භ කරන බවත්  නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here