තැපැල් සේවකයන් මගින් සදුදා සිට සායනික ඖෂධ බෙදාහැරේ

0
37

රජයේ රෝහල් වලින් ලබා ගන්නා ඖෂධ තැපැල් සේවකයන් මගින් බෙදා හැරීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර පෞද්ගලික ඖෂධහල් වලින් ලබා ගන්නා ඖෂධ ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් තම ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානය ඒ පිළිබදව දැනුවත් කරන ලෙසට රජය පියවර ගෙන තිබේ .
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here