ඩොලර් මිලියන 128. 6 ක ණයක් ලෝක බැංකුව වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවට

0
42

ලෝක බැංකුව සඳහන් කළේ, කොරෝනා වසංගතය වැළැක්වීම, රෝග හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම මෙන්ම මහජන සෞඛ්‍යය ශක්තිමත් කිරීමේ කටයුතු උදෙසා මෙම ණය මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් බවයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here