ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් ගැසට් නිවේදනයක්

0
34

රට තුළ  ව්‍යාප්ත වී යන කොරෝනා වෛරස් එක නිසා අප්‍රේල් 25 පැවැත්වීමට නියම වී තිබු මහමැතිවරණය කල් දැමීමට සිදු විය 

මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා සිටියේ පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 30 න් පසු දින 14 ක් ඇතුළත මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය නියම කෙරෙනු ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here