ජනාධිපති විශේෂ ප්‍රකාශයක් බලාපොරොත්තුවන්න

0
7

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

 එම ප්‍රකාශය තව සුළු මොහොතකින් බලාපොරොත්තු වන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here