ජනපතිගෙන් විශේෂ අරමුදලක් කොරෝනා වෙනුවෙන්

0
31

කොරෝන වෛරසය පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා ''COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල'' යනුවෙන් අරමුදලක් ස්ථාපිත කර තිබේ  ජනාධිපතිතුමාගේ නියමයෙන්  අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ප්‍රදානය කර තිබේ.ඒ සදහා  දේශීය, විදේශීය පරිත්‍යාගශීලීන්ටද  දායක විය හැක.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here