ජංගම වෙළෙඳුන්ට පොලීසියෙන් උපදෙස්

0
86
  • පිරිසිදු ඇඳුමින් සැරසී සිටීම.
  • පිරිසිදු ඇඳුමින් සැරසී සිටීම.
  • පා වැසෙන පරිදි සපත්තු හෝ සුදුසු පාවහන් පැළඳීම.
  • වෙළෙඳාම් කටයුතු සිදු කරන අවස්ථාවේ මුඛ ආවරණ සහ අත් ආවරණ පැළඳීම.
  • විෂබීජානුහරණ දියර භාවිත කිරීම.
  • බේකරි නිෂ්පාදන, පිසූ ආහාර ආදිය අලෙවි කරන්නේ නම් ඒවා අතින් ඇල්ලීම නොකර පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ භාවිත කිරීම.
  • ආහාර සහ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේදී කඩදාසි හෝ වෙනත් ආවරණ තුළට දමා අලෙවි කිරීම.
  • මුදල් ස්පර්ෂ කිරීමෙන් පසු එම අතින්ම ආහාර ද්‍රව්‍ය, භාණ්ඩ හෝ ආවරණ ස්පර්ශ කිරීමෙන් වැළකීම.
  • ආහාර මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණෙන මහජනතාවට ආහාර ඇල්ලීමට ඉඩ නොදීම.
  • මහජනතාව ආහාර හා භාණ්ඩ අලෙවි කරන වාහන අසළ රැඳී සීටීමේදී මීටරයක පරතරය පවත්වාගෙන යාම.

ඉහත උපදෙස් පරිදි කටයුතු නොකරන වෙළෙඳුන්ගේ ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බව ද පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here