ගුවන් තොටුපලෙහි පර්යන්ත ගොඩනැඟිල්ල මගීන්ට පමණයි.

0
46

පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය හේතුවෙන් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලෙහි පර්යන්ත ගොඩනැඟිල්ලට පැමිණිය හැකි වන්නේ ගුවන් මගීන්ට පමණක් බව ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගම නිවේදනය කර සිටියි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here