ගත වූ පැය 6 තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 230ක් අත්අඩංගුවට.

0
24

 ගත වූ පැය 6 තුළ ඇඳිරි නීති රෙගුලාසි කඩ කළ පුද්ගලයින් 230 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ති‌බේ.

එම කාලසීමාව තුළ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 96 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here