කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි, ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

0
77

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here