කොළඹ නගරය තුළ මංතීරු නීතිය ලබන සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මකයි

0
15

පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 9.00 දක්වා කොළඹට පැමිණීමේදී සහ පස්වරු 4.00 සිට පස්වරු 7.00 දක්වා කොළඹින් පිටවීමේදී අදාළවන මංතීරු නීතිය අදාළවන මාර්ග මෙසේය.

* කොළඹ ඕල්කට් මාවත, රීගල්, කුමාරරත්නම් පාර, පිත්තල හන්දිය, පුස්තකාල වට රවුම, කොල්ලුපිටිය හන්දිය

පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා කොළඹින් පිටවීමේදී මංතීරු නීතිය අදාළවන මාර්ග මෙසේය.

* ගල්කිස්ස මැලිබන් හන්දියේ සිට මොරටුව කුරුස හන්දිය දක්වා මාර්ගය

බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මකවන අවස්ථාවේදී එම මංතීරුව තුළින් ගමන් කළ යුතු වාහන පිළිබඳව ද පොලීසිය දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව එම වාහන මෙසේය.

01. පුද්ගලික බස් රථ‍
02. ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ
03. ආසන 20ට වැඩි (කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා) බස් රථ
04. පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ සහ වෑන් රථ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here