කොල්ලුපිටියෙත් පොලිස් සෝදිසි මෙහෙයුමක්

0
17

කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානය අසල සැකකටයුතු යමක් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂ අංශ විසින් සෝදිිසි මෙහෙයුමක් මේ වන විට දියත් කර ඇති බව වර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here