කොරෝනා වැළදුනු රෝගියෙක් යාපනයේ කයිට්ස් ප්‍රදේශයේ හැම තැනම සැරිසරලා

0
125

යානය ශික්ෂණ රෝහලේ සිටි කොරෝනා හැදුනු රෝගියෙක් යාපනය කයිට්ස් ප්‍රදේශයේ හැම තැන සැරිසරා ඇති බව තොරතුරු ලැබීමත් සමග නාවික හමුදාව විසින් එම ප්‍රදේශයම විෂබිජහරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here