කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් සැලැස්මක් – සෞභ්‍යාගයා ගෙවත්ත නමින්

0
98

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ රට තුළ උත්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුකොටගෙන ආහාර හිගයක් අනාගතේ පැමිණිය හැකි බැවින් ගෙවතු සංවර්ධනය කිරීම සදහා සෞභ්‍යාගයා  නමින් වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් ඒ යටතේ බීජ වර්ග 5 කින් යුත් බීජ පැකට්ටුව රුපියල් 20 ක මිලකටත්, වර්ග 3 ක එළවළු පැළ සහිත බඳුනක් රුපියල් 20 සහන මිලකටත් ලබාදීමට ජනතාවට බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි .

මිට අමතරව මෙම බිජ ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක . www.saubagya.lk
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here