එක්සත් පොදු සේවක උද්ඝෝෂණය

0
24

එක්සත් පොදු සේවක සංගමයේ සාමාජිකයින් විසින් අද උදෑසන (15) මහනුවර ටොරිංටන් උද්‍යානය ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි..

සේවක අවශ්‍යතා කිහිපයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම වර්ජනය සිදුකළ අතර සේවක සේවිකාවන් විශාල පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගි වී තිබිණි.

මෙහි මූලික පරමාර්ථය සේවක නිවාඩු හා සේවය ස්ථීර කිරීම් බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here