එංගලන්තයේ සිට පැමිණි කුමාර සංගක්කාර මහතා – ස්වයං නිරෝධායනයට

0
30

කුමාර සංගක්කාර මහතා පැමිණි වහාම පොලිස් ස්ථානයට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දී ලියාපදිංචි වූ බවත් මේ වනවිට මහජන සෞඛය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උපදෙස් සහ අධීක්ෂණය යටතේ තමන් ස්වයං නිරෝධායනය වන බව සංගක්කාර සඳහන් කළේය.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here